søndag 22. november 2015

programmerer
Hei på dere

Det var lenge siden jeg skrevet på min blogge. Nå skal det blir nytt innlegg her.alltid jeg har vært interessert i programmering som lager programmer for funksjonshemmede .
Jeg har hatt 2 drømmer om jeg skulle blitt kjempebra forfatter.det har jeg blitt  . også jeg ønsket å blitt en  programmerer ,   jeg skulle laget beste program for funksjonshemmede .eksempel jeg skulle laget et   telefonenprogrammer for funksjonshemmede .det kunne brukt symboler og vanlige bokstaver i det programtelefon  .

Jeg har prøvde å  lært meg visual basic. Det var litt vanskelig for meg.
Men jeg skjønte det systemet visual basic bygge på .
Første jeg hadde ikke lærebok på datamaskin
Slik at jeg kunne lest på datamaskin med digitalt stemme .
Andre finnes ikke norsk video med visual basic .

Jeg må gir opp den drømmen som jeg blir programmerer .

Hilsen Ole Reidar Hansen

søndag 30. august 2015

Overbeskytter


Hei denne gangen på bloggen  skal handler om overbeskytter. Jeg blir forbannet på foreldrene til funksjonshemmede mennesker, hvis ei jente er fysisk Funksjonshemmet, hun har blitt veldig overbeskytter fra barn . Hun fått ikke lov å prøve seg selv.
Mine foreldre vilt at jeg prøvde selv og de overbeskyttet meg ikke . de vet at jeg skal blir alene i verden ..min foreldre ville at jeg blitt sterkt og selvstendig særlig viktig å prøve seg du har fått ikke lov , noen ganger er viktig hører ikke på folk,.fordi du tror noe går og du   vil  prøve ut det .jeg oppfordrer ikke til ulydighet .det er forskjellen på ulydighet og prøvd seg du fikk ikke lov gjøre .

Identiten
Viktig å finne eget identitet , i ungdomsårene er det viktig å finne ut hvem jeg er .    
 .jeg har sett mange mennesker med funksjonshemmete holder på rives løse fra foreldre .
Jeg blir irritert på foreldre og søsken blander inn eksempel på et hold-kjærlighet mellom gutten og ei jente .de skal ikke får lov til å være sammen med hverandre ,den må andre bestemmer .
Sånt blir jeg forbannet på .slik andre skal bestemme hvem de blir forelsket i .
Ei funksjonshemmet mann forelsket i ei funksjonshemmet dame  ,han har vært forelsket i hun mange år .han får ikke lov til å være sammen med hun  broren sin ,hans    bror kjenner ikke henne .jeg synes at hans bror kan skjerpe litt og han må bruker hode litt .
Jeg skjønner det han kommer fra andre kulturen der hans må godkjenne henne .den er stor men uansett hans bror må skjerpe seg litt .
Hilsen Ole Reidar Hansen 


torsdag 23. juli 2015

Vacation tripVacation trip
The third blog post this summer here. Soon as I drag on vacation trip on cp-rent 10 days of fun. where I have been from 1993. It's been fun on cp-camp over the years. I have a lot of friends around the country. Norway I have contact with those on the face book (fasecbook)

Last year I was in portugal on the isaac Conference 2014 in Lisbon. It was awesome conference. I encounter other ask users from other countries.I'm looking forward to the isaac Conference 2016 in Toronto Canada.

where in Toronto discovered bliss-symbols of a library, a Canadian teacher for disabled children found a book on bliss-symbols. the story is wonderful about bliss.

It had been fun held a lecturing in English but it's just want the dream.Still good summerOle Reidar HansenFerietur


Tredje blogge innlegg denne sommeren her. Snart dra jeg på ferietur på cp-leier 10 dager med moro.der har jeg vært fra 1993. det har vært moro på cp-leiren gjennom årene .jeg har mange venner rundt omkring i Norge land .jeg har kontakt med de på ansikt bok (fasecbook)
Fjor var jeg i portugal på isaac konferansen 2014 i lisboa . det var kjempebra konferansen . jeg møtet andre ask-brukere fra andre land.

jeg ser fram til isaac konferansen 2016 i Toronto Canada .
der i Toronto oppdaget bliss-symboler på en bibliotek , en canadisk lærer for funksjonshemmede barn funnet en bok om bliss –symboler .den historien er fantastisk om bliss.
Det hadde vært morsomt holdt et forelese på engelsk men det er bare ønsker drømmen .

Fortsatt god sommer 

Ole Reidar Hansen 

onsdag 8. juli 2015

Larvik Morgenavisen på engelsk
Hello again

this blog here will be read over all the world .heretter becomes English version my blog.
Now I'll take you back to the 1990s Further specific to 1995 and 1996.

Larvik morning newspaper from 1995 to 1996.
The autumn 1995 launch a new local newspaper in Larvik. I was allowed to written my posts shaped like a poem.
a teacher of adult education known he was editor in Larvik morning newspaper. they were good buddies.
He teaches been a met with his camera
 teacher got an idea I could write about how weather young disabled people in Larvik. My teacher and I met his editor for Larvik
we agreed I'd written an article each month. We toured the newsroom to new local newspaper. Larvik morning newspaper made an article about me when I would start to write the new local newspaper.
That it happened I made my articles to Larvik morning newspaper, my teacher and I sat together and I peket of bliss symbols she said. Her written down the block afterwards I typed on the computer.
When I printed bailiffs may I also dream

AUNT I GET LAW?
TAKING SOME LONG TIME SITTING WHEN I'LL SAY IT WITH BLISS.

I AM THAT OTHER YOUNG MEN - OCCUPIED BY WOMEN.
BUT THE PROBLEMS ARE MANY .....................
WHO CAN DANCE WHEELCHAIR DANCE?
WHO HAS TIME TO SEE THE BLISS TAVLA WHEN FEST?

At the movies - dark - I'll whisper my chosen few words. She does not BLISS TAVLA ......... crisis (?)

CLOTHING - I CAN BE LIKE IN A BEER - MUST HAVE HELP - HUN HELLER Outside the - SHIRT IS WET AND SMELL HURT. YES, THE PROBLEMS ARE MANY.

OVER TO SOMETHING DIFFERENT:
HOW SHOULD I TAKE A SWEETHEART?

THE DISCO - THERE ARE TRAPP I DO NOT INN.

AT SCHOOL - I HAVE JUST 4 HOURS WEEK AND EVA IS STRING I HAVE TO WORK WITH NORWEGIAN.

AT WORK - WHERE ARE THE SAME THE GIRLS I HAVE TO KNOW ALL MY LIFE.

ON CP CAMP - I GOT NAPP - MEN FISH slipped.

Holiday in the sun AND CRUISE - NOT SUBJECT TO SECURITY.

WHAT AN INQUIRY ADVERTISE?

DAGBLADET COULD BE SUBJECT!? ...... WELL - BUT
WHAT ABOUT CP POST?
THEY WILL NOT CARRY like ADS - THEY WILL BE SERIOUS!

YES, I HAVE NOT easy- BUT I AM AN OPTIMIST WITH sidesteps.

Good summer still
Ole Reidar Hansen

Larvik morgenavisen fra Larvik Morgenavisen 1996
Hei igjen
denne blogg her blir det lest over all hele verden .heretter blir det engelsk versjon min blogg .
Nå skal jeg tar dere tilbake til 1990 tallet Nærmere bestemte til 1995 og 1996.

Larvik morgenavis 1995-1996.
Den høsten 1995 ble det starte ei ny lokalavisa i Larvik. Jeg fikk lov til å skrevet mine innlegg formet som et dikt.
en lærer på voksenopplæring kjente han var redaktør i Larvik morgenavis .   de var gode kamerater.
han lærer vært i et møtte med sin kamera  
 lærer fikk en ide om jeg kunne skrive om hvordan vær unge funksjonshemmede i Larvik. Min Lærer og jeg møtte han redaktør for Larvik
vi blitt enige om jeg skulle skrevet artikkel hver måneden.  Vi fikk omvisning i redaksjonen til nye lokalavisen . Larvik Morgenavisen laget en artikkel  om meg når jeg skulle begynne å skriver i ny lokalavisen.
Sånn gikk det til jeg laget mine artikler til Larvik Morgenavisen, min lærer og jeg satt sammen og jeg peket på bliss symboler for hun. Henne skrevet ned blokken etterpå jeg skrevet inn på datamaskin.
Da skrevet jeg frøken får jeg lov også drømmen  

FRØKEN FÅR JEG LOV?
TAR LITT LANG TID Å SITTE NÅR JEG SKAL SI DET MED BLISS.

JEG ER SOM ANDRE UNGE MENN - OPPTATT AV DAMER.
MEN PROBLEMENE ER MANGE.....................
HVEM KAN DANSE RULLESTOLDANS?
HVEM HAR TID TIL Å SER PÅ BLISSTAVLA NÅR DET ER FEST?

På kino - det er mørkt - jeg vil hviske min utvalgte noen ord. Hun ser ikke BLISSTAVLA......... krise(?)

KLÆR - JEG KAN HA LYST PÅ EN ØL - MÅ HA HJELP - HUN HELLER UTAFOR - SKJORTA BLIR VÅT OG LUKTER VONDT. JA, PROBLEMENE ER MANGE.

OVER TIL NOE ANNET:
HVOR SKAL JEG TREFFE EN KJÆRESTE?

PÅ DISKOTEK  - ER DET TRAPP KOMMER JEG IKKE INN.

PÅ SKOLEN - JEG HAR BARE 4 TIMER I UKA OG EVA ER STRENG JEG MÅ JOBBE MED NORSKEN.

PÅ JOBBEN - DER ER DE SAMME JENTENE JEG HAR KJENT HELE LIVET.

PÅ CP LEIR - JEG FIKK NAPP - MEN FISKEN GLAPP.

SYDENTUR OG CRUISE - IKKE AKTUELT PÅ TRYGD.

HVA MED EN KONTAKTANNONSE?

DAGBLADET KUNNE VÆRE AKTUELT!?...... VEL - MEN
HVA MED CP POSTEN?
DE VIL IKKE FORMIDLE SÅNNE ANNONSER - DE VIL VÆRE SERIØSE!

JA, LIVET ER IKKE LETT- MEN JEG ER EN OPTIMIST MED SKRÅTT BLIKK.

God sommer fortsatt

Ole Reidar Hansen 

søndag 21. juni 2015

Gaby BrimmerHei   

Nå er det lenge siden jeg skrev på min blogge, jeg skjønner at mange følger den blogge min. nå skal det kommer 4 innleggeblogg løp av denne sommeren .
Gaby Brimmer 1947 + 2000 januar 3.
Siste tiden jeg interessert for Gaby Brimmer og hennes liv.jeg har fått tak i hennes biografi som heter tre stemmer forteller om Gaby Brimmer.
Henne var Mexicansk poeten og forfatter ..Gaby ble født i Mexico city i 1947 med cerebral parese og Gaby kunne ikke snakket på vanlig måte .henne kommunisere med bokstaver på en tavlen .Gaby var helt normal i hode . tross sin sterke handicap .
Gaby Brimmer lært seg skrevet på en skrivemaskin med hennes tå.
hennes onkel otto i usa . Han fant ut at Gaby kunne brukt en skrivemaskin å kommunisere med.hun elsket sin skrivemaskin .
Mvh Ole Reidar

sp 
Gjerne skriver noen kommentar her inne.