torsdag 23. juli 2015

Vacation tripVacation trip
The third blog post this summer here. Soon as I drag on vacation trip on cp-rent 10 days of fun. where I have been from 1993. It's been fun on cp-camp over the years. I have a lot of friends around the country. Norway I have contact with those on the face book (fasecbook)

Last year I was in portugal on the isaac Conference 2014 in Lisbon. It was awesome conference. I encounter other ask users from other countries.I'm looking forward to the isaac Conference 2016 in Toronto Canada.

where in Toronto discovered bliss-symbols of a library, a Canadian teacher for disabled children found a book on bliss-symbols. the story is wonderful about bliss.

It had been fun held a lecturing in English but it's just want the dream.Still good summerOle Reidar HansenFerietur


Tredje blogge innlegg denne sommeren her. Snart dra jeg på ferietur på cp-leier 10 dager med moro.der har jeg vært fra 1993. det har vært moro på cp-leiren gjennom årene .jeg har mange venner rundt omkring i Norge land .jeg har kontakt med de på ansikt bok (fasecbook)
Fjor var jeg i portugal på isaac konferansen 2014 i lisboa . det var kjempebra konferansen . jeg møtet andre ask-brukere fra andre land.

jeg ser fram til isaac konferansen 2016 i Toronto Canada .
der i Toronto oppdaget bliss-symboler på en bibliotek , en canadisk lærer for funksjonshemmede barn funnet en bok om bliss –symboler .den historien er fantastisk om bliss.
Det hadde vært morsomt holdt et forelese på engelsk men det er bare ønsker drømmen .

Fortsatt god sommer 

Ole Reidar Hansen 

onsdag 8. juli 2015

Larvik Morgenavisen på engelsk
Hello again

this blog here will be read over all the world .heretter becomes English version my blog.
Now I'll take you back to the 1990s Further specific to 1995 and 1996.

Larvik morning newspaper from 1995 to 1996.
The autumn 1995 launch a new local newspaper in Larvik. I was allowed to written my posts shaped like a poem.
a teacher of adult education known he was editor in Larvik morning newspaper. they were good buddies.
He teaches been a met with his camera
 teacher got an idea I could write about how weather young disabled people in Larvik. My teacher and I met his editor for Larvik
we agreed I'd written an article each month. We toured the newsroom to new local newspaper. Larvik morning newspaper made an article about me when I would start to write the new local newspaper.
That it happened I made my articles to Larvik morning newspaper, my teacher and I sat together and I peket of bliss symbols she said. Her written down the block afterwards I typed on the computer.
When I printed bailiffs may I also dream

AUNT I GET LAW?
TAKING SOME LONG TIME SITTING WHEN I'LL SAY IT WITH BLISS.

I AM THAT OTHER YOUNG MEN - OCCUPIED BY WOMEN.
BUT THE PROBLEMS ARE MANY .....................
WHO CAN DANCE WHEELCHAIR DANCE?
WHO HAS TIME TO SEE THE BLISS TAVLA WHEN FEST?

At the movies - dark - I'll whisper my chosen few words. She does not BLISS TAVLA ......... crisis (?)

CLOTHING - I CAN BE LIKE IN A BEER - MUST HAVE HELP - HUN HELLER Outside the - SHIRT IS WET AND SMELL HURT. YES, THE PROBLEMS ARE MANY.

OVER TO SOMETHING DIFFERENT:
HOW SHOULD I TAKE A SWEETHEART?

THE DISCO - THERE ARE TRAPP I DO NOT INN.

AT SCHOOL - I HAVE JUST 4 HOURS WEEK AND EVA IS STRING I HAVE TO WORK WITH NORWEGIAN.

AT WORK - WHERE ARE THE SAME THE GIRLS I HAVE TO KNOW ALL MY LIFE.

ON CP CAMP - I GOT NAPP - MEN FISH slipped.

Holiday in the sun AND CRUISE - NOT SUBJECT TO SECURITY.

WHAT AN INQUIRY ADVERTISE?

DAGBLADET COULD BE SUBJECT!? ...... WELL - BUT
WHAT ABOUT CP POST?
THEY WILL NOT CARRY like ADS - THEY WILL BE SERIOUS!

YES, I HAVE NOT easy- BUT I AM AN OPTIMIST WITH sidesteps.

Good summer still
Ole Reidar Hansen

Larvik morgenavisen fra Larvik Morgenavisen 1996
Hei igjen
denne blogg her blir det lest over all hele verden .heretter blir det engelsk versjon min blogg .
Nå skal jeg tar dere tilbake til 1990 tallet Nærmere bestemte til 1995 og 1996.

Larvik morgenavis 1995-1996.
Den høsten 1995 ble det starte ei ny lokalavisa i Larvik. Jeg fikk lov til å skrevet mine innlegg formet som et dikt.
en lærer på voksenopplæring kjente han var redaktør i Larvik morgenavis .   de var gode kamerater.
han lærer vært i et møtte med sin kamera  
 lærer fikk en ide om jeg kunne skrive om hvordan vær unge funksjonshemmede i Larvik. Min Lærer og jeg møtte han redaktør for Larvik
vi blitt enige om jeg skulle skrevet artikkel hver måneden.  Vi fikk omvisning i redaksjonen til nye lokalavisen . Larvik Morgenavisen laget en artikkel  om meg når jeg skulle begynne å skriver i ny lokalavisen.
Sånn gikk det til jeg laget mine artikler til Larvik Morgenavisen, min lærer og jeg satt sammen og jeg peket på bliss symboler for hun. Henne skrevet ned blokken etterpå jeg skrevet inn på datamaskin.
Da skrevet jeg frøken får jeg lov også drømmen  

FRØKEN FÅR JEG LOV?
TAR LITT LANG TID Å SITTE NÅR JEG SKAL SI DET MED BLISS.

JEG ER SOM ANDRE UNGE MENN - OPPTATT AV DAMER.
MEN PROBLEMENE ER MANGE.....................
HVEM KAN DANSE RULLESTOLDANS?
HVEM HAR TID TIL Å SER PÅ BLISSTAVLA NÅR DET ER FEST?

På kino - det er mørkt - jeg vil hviske min utvalgte noen ord. Hun ser ikke BLISSTAVLA......... krise(?)

KLÆR - JEG KAN HA LYST PÅ EN ØL - MÅ HA HJELP - HUN HELLER UTAFOR - SKJORTA BLIR VÅT OG LUKTER VONDT. JA, PROBLEMENE ER MANGE.

OVER TIL NOE ANNET:
HVOR SKAL JEG TREFFE EN KJÆRESTE?

PÅ DISKOTEK  - ER DET TRAPP KOMMER JEG IKKE INN.

PÅ SKOLEN - JEG HAR BARE 4 TIMER I UKA OG EVA ER STRENG JEG MÅ JOBBE MED NORSKEN.

PÅ JOBBEN - DER ER DE SAMME JENTENE JEG HAR KJENT HELE LIVET.

PÅ CP LEIR - JEG FIKK NAPP - MEN FISKEN GLAPP.

SYDENTUR OG CRUISE - IKKE AKTUELT PÅ TRYGD.

HVA MED EN KONTAKTANNONSE?

DAGBLADET KUNNE VÆRE AKTUELT!?...... VEL - MEN
HVA MED CP POSTEN?
DE VIL IKKE FORMIDLE SÅNNE ANNONSER - DE VIL VÆRE SERIØSE!

JA, LIVET ER IKKE LETT- MEN JEG ER EN OPTIMIST MED SKRÅTT BLIKK.

God sommer fortsatt

Ole Reidar Hansen